Avslutade projekt

Umeå Littfest moderator

17.3.2017 kl. 15.00
Ur Littfestens program:

Flykten från Finland
Sirpa Kähkönens historiska roman Granitmannen skildrar tiden direkt efter att Finland blivit självständigt, och de som istället valde att fly till Sovjetunionen. Men det som mötte dem var inte arbetarnas paradis, utan en hård kamp för överlevnad. I samtal med Johanna Stenback.

Se intervjun här på Umeå Littfest Youtubekanal

Fiskets hus

Varumärkes- och konceptutveckling av nybygge på Fiskstranden i Vasa. De drivande krafterna är stjärnkocken Michael Björklund och Johanna Stenback, Jokowski.
Fiskets hus blir Vasabornas vardagsrum med tyngdpunkt på fisk. Ett vardagsrum vart alla är välkomna. Här kan man köpa fisk från fiskbutiken. Man kan äta middag i restaurangen. Sitta och ta det lugnt i baren på andra våningen. Besöka Fiskarförbundets kontor. Eller ta en promenad över taket. Ett tak som höjer upp Fiskstrandens strandlinje och som ger stranden en ny dimension. Fiskstranden är byggnader som binds ihop av ett tak, likt en bro med ett eget promenadstråk. Taket avslutas sedan i ett landmärke vid ett torg. Ett torg dit också skebåtskryssningar kan ta i hamn. En upplevelse där du hela tiden genom alla årstider skall känna den starka närheten till havet.

Nordiska rådets prisutdelningsgala

Nordiska ministerrådet delar årligen ut ett litteratur-, barnlitteratur, musik, film och miljöpris. Syftet med priserna är att öka intresset för ländernas litteratur, språk, musik och film. Natur- och miljöpriset är riktat till en organisation, närings-verksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön.
Dessa priser delas ut på ett prisutdelningstillfälle som arrangeras i samband med Nordiska rådets session.

År 2017 arrangeras tillfället den 1.11.2017
Prisutdelningen består av en publik på ca 1000 personer.

Jokowski ansvarar för förverkligandet av galan i sin helhet.

Yle utredning

Yle vill skapa ett kreativt nätverk i Vasa med omnejd – är du med?

Yle utreder under våren vilka förutsättningar det finns för olika slag av samarbeten inom den kreativa branschen i Österbotten. Samtidigt vill Yle hyra ut kontorslokaler i Vasa.

Året är 2018. En delegation med Yles vd i spetsen närmar sig Vasa med tåg. På kvällen ordnas en gala vid stadshuset där medieklustret i Vasa premieras med årets exportpris. Priset har man fått för de bedrifter som gjorts under det senaste åren i synnerhet i samarbetet med energiklustret. Hur har man lyckats med det? Vad har man gjort för att Yle, produktionsbolag, utbildningsaktörer, teatrar och övriga inom den kreativa branschen i nejden skapat ett så framgångsrikt nätverk?

“Det här var upptakten till en workshop som Svenska Yle ordnade i Vasa för ett par år sedan. En god blandning medieaktiva från Ylemedarbetare till produktionsbolag och studerande jobbade en halv dag kring frågan. Många kreativa förslag kom till”, berättar Johan Sundström, initiativtagare till workshoppen och chef för Svenska Yles Medieproduktion.
Ett av förslagen var att utreda samarbetsmöjligheterna mellan Yle och den kreativa branschen. För att göra konkreti av frågan har Johanna Stenback nu fått i uppdrag att från och med januari 2016 göra en utredning kring potentiella samarbetsmöjligheter. Parallellt med utredningen görs en kartläggning av potentiella hyresgäster för en del av kontorslokalerna i Yles fastighet på Abborrvägen.

“Yle har som mål att stödja den kreativa branschen och här finns nu en ypperlig och konkret möjlighet att skapa förutsättningar för ett nätverk”, säger Sundström. “Vi har alla mycket att vinna på att jobba i branschöverskridande forum.”
Yle har positiva erfarenheter av gränsöverskridande samarbete i Mediapolis i Tammerfors.

“Vi tar med oss de erfarenheterna också i de här planerna”, säger Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.“Det finns en enorm kreativitet och företagsamhet i Österbotten och det skulle vara fint om vi kunde lära oss ännu mer av varandra.”

Under arbetets gång kommer ett samarbete med VASEK att ingå i utredningen. ”Inom utvecklingsarbetet med Vasaregionens energikluster har vi tydligt sett samarbetets kraft. Det skulle vara fint om man även inom de kreativa näringarna kunde skapa motsvarande klustertänkande och sammanhållande funktioner”, konstaterar VASEKs utvecklingsdirektör Stefan Råback.

Workshop
För att skapa ett konkret underlag för utredningen bjuder Yle in till en workshop där målet är att utreda potentialen för ett kreativt kluster i Österbotten. Den 31 mars kl. 13.30-16.00 samlas organisationer, universitet, högskolor och föreningar, och den 1 april kl. 13.30-16.00 samlas små- och medelstora företag från nejden. Välkommen med och påverka hur vi kan skapa ett framgångsrikt kreativt nätverk. Anmäl dig här.

Frågeformulär
Fyll också gärna i detta frågeformulär för att enkelt bidra till utredningen.

För förfrågningar angående uthyrning av kontorslokaler kontakta yrjo.stolze@yle.fi

Är du nyfiken på mer om utredningen, kontakta johan.sundstrom@yle.fi och johanna@jokowski.fi

Come to Finland, Lockropen från paradiset – utställning

cometofinland.fi/sv/utstallningen/

Så här blev Finland glamouröst

Är en affisch konst? Och hör den till en förgången tid i vår digitala värld? Vad berättar affischen och vad händer när man kombinerar affischer, konst och turism?
Dessa frågor besvaras i utställningen Come to Finland – Lockropen från paradiset, en utställning som med affischens hjälp berättar historien om Finlands långa väg som resmål från okänt furstendöme till romantikens förlovade land.
Utställningen tar besökaren hela vägen till 2010-talet där affischen fortsätter sin framfart som tolk för ett hundraårigt, självständigt land. De färskaste affischerna är gjorda av flera finländska konstnärer, bl.a. Katja Tukiainen, Petteri Tikkanen och Kaisa Leka, speciellt för utställningen.

En utställning om konstaffischer, konstnärer & resor

Utställningen täcker turismens, reklamens och den grafiska formgivningens uppväxt och utveckling från 1851 fram till 1960-talet, tiden då de handtecknade affischerna ger plats åt fotografiet och fortsätter till nutiden då alla tekniker är tillåtna.
Axel Gallén lade i tiderna grunden för bruksgrafiken i Finland och kombinerade genialt tidens formspråk med affischens förenklade budskap, medan Oscar Furuhjelm var en av pionjärerna inom reklambranschen och bruksgrafiken.
Vid sidan av dessa pionjärer presenterar utställningen flera kända konstnärer och deras historier, såsom Erik Bruun, Jorma Suhonen, Martti Mykkänen, Göran Hongell, Gunnar Forsström, Ingrid Bade, Osmo K. Oksanen men även många bortglömda mästare inom brukskonsten samt nya talanger.
Med glimten i ögat visar utställningen hur Finland söker sin plats i Europa från trevande textaffischer till 1930- och 50-talets självsäkra konstverk där naturen, glamouren och det kosmopolitiska lyfts fram. Utställningen tar besökaren ända fram tills idag, där nutidskonstnärer bygger en bro mellan det förgångna och nutiden.

Sweet Art

Café förvandlas till galleri
Sweet Vaasa skapar naturliga och inspirerande möten mellan konsten och cafébesökaren. Sweet Vaasa förvandlas under perioder till galleri med café under namnet Sweet Art.


- Jag har många stamkunder på Sweet Vaasa. Det här är mitt sätt att skapa något nytt och inspirerande för alla mina cafébesökare, säger Kim Crawford, ägare av Sweet Vaasa.
- Det är mänskorna som är grunden i Sweet Vaasa och jag vill berika cafébesökarnas liv med ännu fler möten med nya mänskor, säger producenten Johanna Stenback.
Sweet Vaasa skall i framtiden fungera som en inspirerande och kreativ mötesplats där Vasaborna kan inspireras av varandra och mötas runt bakverk, mat, samtal, konst och musik.

Pop-Up Österbotten

11-13.6.2015 lyfts Österbotten fram i Helsingfors genom evenemanget Pop-Up Österbotten. Johanna Stenback koordinerar kulturprogrammet för evenemanget som drivs av Expo Österbotten. www.pohjanmaa.fi/framsida/

Project LIV

Project liv rf. är en förening som vill skapa mer glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer. Det behövs någon som konkret jobbar för bättre och trivsammare sjukhusmiljöer, någon som hjälper till att skapa en glädje i sjukdomstillvaron för att påskynda tillfriskningsprocessen och någon som jobbar för de svenskspråkigas rättigheter att få hjälp på sitt eget modersmål på sjukhusen. Föreningen är ett komplement till de stödjande föreningar som finns idag.

Project LIV rf. grundades i Jakobstad i juni 2014 av Nina Brännkärr- Friberg, ingenjör och mamma till ett tillfrisknat leukemisjukt barn, media- och kulturproducenten Johanna Stenback och patientkuratorn Gunnar Norrlund.

Föreningens verksamhet baserar sig på erfarenheter. Vi vet hur det känns att åka ut och in mellan kliniska och trista sjukhus och hur utmanande det är att hitta livsgnistan. Vi vet också vilken glädje pyssel och möten med glada mänskor och personer som stöder familjen kan ge.

Barn måste få vara barn också i svåra stunder och måste få känna glädje och iver såväl hemma som i sjukhusmiljö, på samma gång som syskonen också behöver uppmärksammas och föräldrarna behöver få stöd.

Föreningen arbetar målmedvetet mot målet att vara en föregångare i Norden. Vi är en förening som har hjärta, barnasinne, passion och som arbetar med den Gyllene Regeln som måttstock. Vi vet att med enkla medel kan man underlätta vardagen och införa mer glädje i utmanande situationer. Därför är Project LIV rf. en förening som jobbar med konkret verksamhet.

www.projectliv.fi

Den fria producentens vardag och framtid

Hur ser den fria producentens vardag som näringsidkare ut och vilka är dess framtidsutsikter? Vilka möjligheter finns för producenter idag och hu kan vi vidga kulturfältet och närma oss näringslivet?

Selling – regional tillväst genom kultur i samarbete med Jokowski Ab arrangerade ett seminarium runt dessa frågor den 10.4.2013 på Skafferiet@Ritz. Som moderator fungerade Wivan Nygård-Fagerudd, musikmagister, kulturredaktör och delegationsordförande för Svenska Kulturfonden.

Program:

9.00-9.30: Tre gånger Ritz-talks till morgonkaffet:
Johanna Stenback – Illustrationsprojektet BY
Elenor Nordström – UxU-festivalen
Erik Jonsson och Patrik Tornéus – Umeå Littfest

9.30-10.00: Inledning
Wivan Nygård-Fagerudd

10.00-11.45: Kvalitetssäkra ditt projekt
Lennart von Haffner, Kreativt Forum i Köpenhamn: Culture Score Card

11.45-12.45: Lunch

12.45-13.45: Paneldiskussion Kultur och näringsliv
Shauna Adams, Umeå 2014
Anna Isaksson, företagarna i Västerbotten
Lennart von Haffner, Kreativt Forum
Lars Rosenblad, Mantra Communications

13.45-14.45: Performancegruppen Oblivia
Marina Andersson-Rahikka

14.45-15.00: Kaffepaus

15.00-16.00: Den fria producentens framtid
Tomas Träskman, Arcada
Kira Sjöberg
Elenor Nordström, Kulturföreningen Humlan
Patrik Tornéus, Umeå Littfest
Annika Pråhl, Svenska Kulturfonden
Johanna Stenback, Jokowski

Strategisk marknadsföring

Det blir viktigare för bolag, för privatpersoner och för ledare att genom audiovisuella helheter lyfta fram den passion och drivkraft som utgör grunden för deras verksamhet. Är det podcast som man skall använda? Är det video? Hur skall man göra? Hur gör andra? Hur gör man det mest produktionseffektivt och snyggt? Hur bygga upp en fräsch kommunikation med sina medarbetare, kunder och samarbetspartners?

Johanna Stenback
 • Om Johanna

  Johanna Stenback är en audiovisuell kultur- och evenemangsproducent som brinner för nyskapande och kreativa idéer och höga ambitioner.

  I nio år fungerade Johanna som producent för underhållnings- och livsstilsprogram på Svenska YLE. 2011 behövde hon en nystart och startade sitt eget produktionsbolag på samma gång som hon var med och omformade familjeföretaget Tom Stenback som tillverkar lyxiga elbas gitarrinstrument till ett internationellt företag.

  Med produktioner så som Strömsö, Mat så in i Norden, Venla galan, BY-finnish illustration for children, Project LIV rf. och Nordiska rådets prisutdelning i bagaget har Johanna en bred erfarenhet.

  Johanna fungerar som innehålls- och evenemangsproducent inom Moomin Characters gruppen.

 • Facebook

  Följ företaget på Facebook

  Facebook

 • Kontakt

  info@jokowski.fi

  Johanna Stenback
  johanna@jokowski.fi
  +358 40 5267536