VÄLKOMMEN TILL BY!

#byillustration

BY suomeksi

I den mobila utställningen BY finns nio olika hus av nio finländska illustratörer och animatörer. Som besökare kan man vandra från en kontorsmiljö full av tigrar, till en hittegodsbyrå, ett mörkt och mystiskt slott och ett hundspa med härligt grönt slem! Att röra sig i byn är en upplevelse där man förflyttar sig mellan helt olika världar. Utställningen är formgiven av bildkonstnären Bo Haglund och presenterar illustratörerna Linda Bondestam, Lena Frölander-Ulf, Maija Hurme, Anna Härmälä, Christel Rönns och Kasper Strömman, animatörerna Veronica Lassenius och Åsa Lucander och bildkonstnären Malin Ahlsved.
Utställningen som också var en del av Finlandspaviljongen på världens största bokmässa i Frankfurt den 8-12.10.2014 riktar sig till var och en som är intresserade av bilderböcker och animation.

BY har redan besökts av flera tusen barn och vuxna som begeistras av stämningen och upplevelserna. Många stannar i timmar eller kommer tillbaka till utställningen flera gånger. BY är en färgsprakande och fantasieggande upplevelse för både stora och små!

UTSTÄLLNINGSDATUM

4.11.2016-12.2.2017 Tobaksmagasinet, Jakobstad, Finland
11.6-21.8.2016 Vasa konsthall, Vasa, Finland
16.4-2.6.2016 Kulttuurikeskus Valve, Uleåborg, Finland
20.11.2015-28.2.2016 Annegården, Helsingfors, Finland
12.9-8.11.2015 Ronneby kulturcentrum, Sverige
22-30.8.2015 Västerbottens museum, Umeå, Sverige
8-12.10 Den internationella bokmässan i Frankfurt – paviljongen samt den internationella hallen för barn- och ungdomslitteratur, Tyskland
23.9-11.10 Bibliothekszentrum Sachsenhausen, Frankfurt, Tyskland
10.5-3.8.2014 ELVERKET, Ekenäs, Finland

UTSTÄLLNINGSKATALOGEN

  
Utställningskatalogen för BY finns utgiven på svenska/finska och tyska/engelska, i tryckt och digitalt format. Boken innehåller presentationer av illustratörerna och animatörerna samt essäer som belyser illustration och animation ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Bokens huvudredaktör är Maria Lassén-Seger och texterna är skrivna av Lassén-Segere, Elina Druker, Maria Österlund, Sara Enholm-Hielm och Krister Uggeldahl. Den tryckta boken á 35,00 € + postavgifter kan beställas på adressen proartibus@proartibus.fi. E-boken kan köpas via iBooks, Adlibris, Bokon och Dito.

PEDAGOGISKT MATERIAL

Det pedagogiska materialet till BY består av lättläst och intressant information om illustratörerna och deras teknik. I infopaketet finns också frågor och uppgifter som hör ihop med texten eller illustratörens “hus”. Materialet finns på svenska, finska, engelska och tyska.

Illustratörerna är i det pedagogiska materialet indelade i tre grupper, för att texterna ska passa alla målgrupper:

1) För de yngsta, i åldern 3-7, består infobladen främst av bilder och korta texter kopplade till bilderna. Uppgifterna och frågorna är anpassade för målgruppen, och är därför konkreta. De handlar om att upptäcka och uppleva genom illustratörernas bilder. De illustratörer som presenteras i denna grupp är Linda BondestamVeronica Lassenius och Anna Härmälä.

2) För de lite äldre barnen, i åldern 8-12, finns det längre, men fortfarande lättlästa texter. Frågorna och uppgifterna är mer analytiska och abstrakta än för de yngsta. Här står den egna fantasin i fokus. De illustratörer som presenteras i denna grupp är Christel RönnsMaija Hurme och Lena Frölander-Ulf.

3) De övriga tre illustratörerna Malin AhlsvedÅsa Lucander och Kasper Strömman, presenteras för ungdomar i åldern 13-18. Här är informationen ganska avancerad och frågorna och uppgifterna mer krävande. Uppgifterna handlar om att analysera och kan ta upp svåra frågor om samhället och om det egna välmåendet.

Klicka på namnen ovan för att nå det pedagogiska materialet (pdf) för respektive illustratör!

Det pedagogiska materialet i utställningen:
Materialet består av laminerade papper på olika språk, förvarade i nio stycken trälådor, en för varje illustratör. Lådorna är märkta med illustratörens nummer i en färgkod som motsvarar vilken målgrupp den riktar sig till. I lådorna finns även annat material att undersöka, t.ex. provbitar av det material illustratören använder sig av i framställningen av sina bilder eller bitar i olika former att undersöka och inspireras av. Tanken är att materialet sätts tillbaka i lådan efter att det använts. Barnen tar alltså inte med sig materialet hem.

Materialet kan användas av barn och unga som besöker utställningen ensam eller tillsammans med föräldrar/vuxna. Det kan också användas som underlag för diskussioner med klasser eller barngrupper som besöker utställningen. Det är då kanske mest motiverat att läraren läser infopappren och inspireras av frågorna och uppgiterna för fortsatt arbete i klass.

KONSTNÄRERNA

Malin Ahlsved (f. 1976) är bildkonstnär utbildad vid Bildkonst- akademin i Helsingfors. När en gästlärare undrade varför en liten grå mus som hon gjorde så stora och färggranna målningar öppnade sig ett helt nytt sätt att arbeta på för henne. Numera målar Ahlsved små narrativa akvareller. Många av de gestalter hon avbildar är svansförsedda alter egon. De tankeväckande akvarellerna utforskar enträget svåra och mörka sinnesstämningar, i synnerhet känslan av osäkerhet. Osentimentalt ställer Ahlsved åskådaren inför det vi människor helst gömmer undan, såsom vår utsatthet, rädsla, skam eller ensamhet.
En klarsynt ärlighet i gestaltningen av människors inre styrka och skörhet präglar konstnärskapet.

Linda Bondestam (f. 1977) är illustratör utbildad vid Kingston University i Storbritannien. Sedan debuten 2003 har hon, i samarbete med flera författare, gjort ett 20-tal bilderböcker. Hennes färgstarka bilderboksfigurer förekommer även i animerad form. Ett glatt, lekfullt och anarkistiskt stråk löper genom Bondestams bilderböcker vad gäller stil, färg, motiv och genrekonventioner. Bondestam arbetar framför allt med färgytor och former. De kraftigt stiliserade figurerna tecknas i regel för hand i tusch och fogas samman med bitar i olika mönster och material till collage. Inte enbart det vackra inspirerar. Fula förorter och skräp förvandlas i Bondestams händer till konstverk.

Lena Frölander-Ulf (f. 1976) är illustratör, författare, bildkonstnär och grafiker. Frölander-Ulf experimenterar gärna med nya tekniker i avsikt att med varje bok lära sig något nytt. Berättelserna får, med andra ord, ställa sina egna krav på den visuella utformningen. Frölander-Ulfs bilderböcker visar att färgskalan inte alltid behöver vara färggrann i böcker för barn. Tvärtom mutar hon kaxigt in rum för sina bilder i kontrastrikt svartvitt eller brutna och dova toner. Trots att teknikerna växlar har Frölander-Ulfs figurer en egen utformning som återkommer från bok till bok. Även mönsterglädje och ett intresse för ornamentik binder samman hennes välkomponerade bilderböcker.

Maija Hurme (f. 1976) är illustratör och grafisk formgivare som med journalistexamen från Helsingfors universitet i bagaget arbetar med layout och nyhetsgrafik inom dagstidningsbranschen. Hurme arbetar med traditionella metoder och material, vilket ger hennes bilderbok ett medvetet handgjort intryck. Färgskalan är mild och nyansrik med starkare inslag av grönt och rött. Färgerna har en genomskinlig karaktär och är målade i gouache med synliga penseldrag. Med hjälp av skuggor och kontraster skapas känslan av tredimensionalitet i bild. Hurme föredrar en intuitivt sökande arbetsprocess där berättandet i bild är utgångspunkten. Som ett resultat av detta ligger bilderna sällan bredvid, utan antingen ett steg före eller ett steg efter texten.

Anna Härmälä (f. 1981) har studerat grafisk design och visuell kommunikation vid Bergens Konsthögskola i Norge. När Härmälä gör bilderbok kommer berättelsen först, men inte i form av text. Istället byggs grunden till boken i bild. På så sätt bärs berättandet i första hand av bilderna medan en kortfattad text läggs till senare för att binda samman helheten. Härmälä experimenterar gärna med blandteknik men tecknar i regel först för hand i svartvitt och färglägger därefter på dator. Bilderböckernas fulsnygga estetik och späckade uppslag stimulerar fantasin och tar fasta på barns upptäckarglädje.

Veronica Lassenius (f. 1975) har studerat grafisk design i Nancy och kläddesign i Paris. Tillsammans med sin man, Pablo Jordi, driver hon sedan 2001 animationsstudion Stor Fisk som producerat de internationellt framgångsrika och kritikerrosade animations-serierna för barn Saari (2008) och Fungi (2012). Tidigare bosatt i Barcelona har Lassenius nu återvänt till Finland där hon, via sitt produktionsbolag Pikkukala i Helsingfors, fortsatt arbeta med illustration, grafisk formgivning, spel och TV-animationer för barn. Lassenius’ slipade animationer är resultatet av många års arbete som involverat ett större team av medarbetare såsom manusförfattare, animations- och produktionschefer, storyboard artister, illustratörer och musiker. Lassenius står ändå bakom helheten från idé till förverkligande och månar om att det egna visuella uttrycket bibehålls. Hennes genomarbetade filmer är spralligt kreativa, livsbejakande glädjespridare som håller att titta på upprepade gånger.

Åsa Lucander (f. 1977) har studerat grafisk design i Helsingfors och illustration i London. Under studietiden i Storbritannien kom hon i kontakt med animering och en helt ny värld öppnade sig. Helst ritar och regisserar hon själv, trots att arbetet i studiomiljö vanligtvis är en kollektiv process. Även om kortfilmerna bearbetas på dator gör de ett handgjort intryck som speglar den arbetsdryga tillkomstprocessen. Ett projekt börjar i regel med att figurer och bakgrunder tecknas för hand, om och om igen på traditionellt sätt. Eventuellt skapas bakgrunden i collageteknik eller målas i färg för att kontrastera mot de svartvita figurernas nerviga, levande linjer. Efter scanning görs ytterligare bearbetning av bakgrunder samt själva animeringen på dator. Resultatet är collage-artade kortfilmer som präglas av stor lyhördhet för komiska situationer och ett drivet bildberättande.

Christel Rönns (f. 1960) studerade först arkitektur, men bytte inriktning och blev konstmagister vid Konstindustriella Högskolan i Helsingfors istället. Hon började illustrera för vecko- och dagstidningar och debuterade som bilderboksillustratör år 2000. Sedan dess har Rönns bildsatt ett 60-tal böcker, varav tre helt egna bilderböcker. 2012 fick hon det prestigefyllda Finlandia Junior- priset för Det vidunderliga ägget. Utmärkande för Rönns produktion är fantasifulla perspektivskiften som gör att vardagliga och känslomässigt tunga ämnen hanteras lekfullt och nyanserat. Rönns berörande böcker blandar effektfullt sorg och skratt om vartannat. Bildstilen varierar dramatiskt från att vara schwungfullt karikatyriskt tecknad i varma färger till att anta mörkare drag med inslag av skrapteknik och träsnittsliknande uttryck. De detaljrika uppslagen, där figurer och konflikter flitigt förekommer utan att de nämns i text, öppnar upp för pikanta parallella berättelser.

Kasper Strömman (f. 1974) är illustratör, serietecknare, designbloggare och prisbelönt grafiker som studerat grafisk design vid Camberwell College of Arts i London. Strömmans bilderböcker skildrar de vuxnas värld, skruvad och främmandegjord med hjälp av förmänskligade djurfigurer. Bildernas överraskande komiska absurditeter kontrasteras genomgående mot lakonisk och ironisk text. Färgskalan är utmanande stark och kontrastrik, med förkärlek för grällt lysande färger som knallorange, chockrosa, illgult och mörklila. Strömmans uppkäftiga stil och färgval demonstrerar att bilder och böcker för barn inte behöver vara nedtonat försiktiga eller insmickrande gulliga. Både vad gäller ämnesval och visuell estetik sticker hans böcker ut som färggranna utropstecken i en bilderboksfauna där djuret intar människans plats.

Bo Haglund, MA bildkonstnär är utexaminerad från avdelningen för scenografikonst från Aalto Universitetet i Helsingfors. Haglund har arbetat med åtskilliga teater och filmscenografier, både för teater och film. Han har publicerat egna seriealbum samt arbetat med illustrationer och formgivning. Idag är han främst verksam som bildkonstnär med många års erfarenhet av aktiv utställningsverksamhet

Som curator och utställningsarkitekt var hans uppgift att bygga ett utställningskoncept kring illustratörernas bildvärldar, med betoning på lekfullhet och upptäckarglädje. Från början var det klart att vi skulle frångå traditionella lösningar som att hänga upp inramade original på en vit vägg. Vi ville arbeta fram ett annorlunda sätt att närma oss illustratörens värld. Ett sätt som skulle attrahera både barn och vuxna samt sätta deras fantasi i gungning. Varje illustratör fick därför en container till sitt förfogande, i vilken de hade fria händer att bygga sin egen värld utgående från egna illustrationer och visioner.

SAMARBETSPARTNERS

BY initierades som ett crossmedialt projekt av producenten Johanna Stenback år 2011. Hennes produktionsbolag Jokowski Ab samproducerar projektet tillsammans med Stiftelsen Pro Artibus. Projektet samarbetar med FILI – Finnish Litteratur Exchange och bokförlaget Schildts & Söderströms och stöds av Svenska KulturfondenSvenska Folkskolans vännerSvensk-Österbottniska Samfundet, Helene och Walter Grönqvists stiftelse och Centret för konstfrämjandeKonstsamfundet samt FRAMiTronic och Osram.