Yle selvitys

Yle haluaa kehittää Vaasan seudulle luovan alan verkoston – haluatko mukaan?

Yle selvittää kevään aikana, mitkä ovat edellytykset luovan alan yhteistyölle Pohjanmaalla, samassa tarjotaan vuokralle vapautuvia tiloja Vaasassa.

Vuosi on 2018. Vaasaa lähestyy junalla Ylen toimitusjohtaja ison delegaation kanssa. Illalla kaupungintalolla järjestetään gaala, jossa Vaasan media-alan osaamiskeskittymälle jaetaan vuoden vientipalkinto. Palkinto myönnetään niistä monista yhteistyöprojekteista, joita on käynnistetty etenkin energia-alan kanssa. Miten tähän on päästy? Mitkä ovat ne menestystekijät, joiden ansiosta yhteistyöverkosto Ylen, tuotantoyhtiöiden, koulutustahojen, teattereiden ja muiden luovan alan toimijoiden välillä onnistui?

“Nämä olivat alkusanat työpajalle, jonka Svenska Yle järjesti Vaasassa muutama vuosi sitten. Paikalla oli hyvä sekoitus väkeä media-alalta yleläisistä tuotantoyhtiöihin ja media-alan opiskelijoihin. Puolen päivän työpajassa syntyi monta luovaa ideaa”, kertoo Johan Sundström, työpajan aloitteentekijä ja Svenska Ylen mediatuotannon päällikkö.

Yksi työpajassa esiin nousseista ideoista oli tutkia Ylen ja luovan alan yhteistyömahdollisuuksia Vaasan alueella. Jotta kysymykseen saataisiin konkreettinen vastaus, Johanna Stenback on saanut tehtäväkseen käynnistää tammikuusta 2016 alkaen yhteistyömahdollisuuksia koskevan selvityksen. Samaan aikaan kartoitetaan mahdollisia kumppaneita vuokralle osaan Ylen kiinteistöstä Ahventiellä.

“Ylen tavoitteena on tukea luovaa alaa, ja tässä on oiva ja konkreettinen mahdollisuus luoda edellytykset verkoston rakentamiseen”, Sundström kertoo. “Toimialojen rajat ylittävä yhteistyö tuo lisäarvoa kaikille osapuolille.”

Ylellä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä Mediapoliksessa Tampereella.

“Hyödynnämme saamiamme kokemuksia myös Vaasan suunnitelmissa”, kertoo Svenska Ylen johtaja Marit af Björkesten.

“Pohjanmaalla on valtava määrä luovuutta ja yritteliäisyyttä, ja olisi hienoa että voisimme oppia toisiltamme vielä enemmän.”

Selvitystyössä tehdään yhteistyötä VASEKin kanssa ja otetaan huomioon kokemukset, joita VASEK on saanut energiaklusterin kehittämistyöstä.

“Vaasan alueen energiaklusterin kehittäminen on osoittanut selvästi, että yhteistyössä on voimaa. Olisi hienoa, jos myös luoville aloille voitaisiin tuoda samanlaista klusteriajattelua ja luoda yhdistäviä toimintoja”, toteaa VASEKin kehitysjohtaja Stefan Råback.

Työpaja

Luodakseen selvitykselle konkreettisen perustan Yle järjestää työpajan, jonka tavoitteena on selvittää edellytyksiä kehittää Pohjanmaalle luovan alan osaamiskeskittymä.

Organisaatiot, yliopisto, korkeakoulut ja yhdistykset kokoontuvat yhteiseen työpajaan torstaina 31.maaliskuuta klo 13.30–16.00, sekä pienet ja keskisuuret yritykset puolestaan perjantaina 1.huhtikuuta klo 09.00–11.30.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan menestyksekkään luovan verkoston rakentamiseen!

Ilmoittaudu täällä.

Kysymyslomake

Voit osallistua selvitykseen myös täyttämällä tämä kysymyslomake.

Tilojen vuokraamista koskeviin tiedusteluihin vastaa yrjo.stolze@yle.fi.

Lisätietoja selvityksestä antavat johan.sundstrom@yle.fi ja johanna@jokowski.fi.

This entry was posted in tidigare_projekt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Johanna Stenback