Den fria producentens vardag och framtid

Hur ser den fria producentens vardag som näringsidkare ut och vilka är dess framtidsutsikter? Vilka möjligheter finns för producenter idag och hu kan vi vidga kulturfältet och närma oss näringslivet?

Selling – regional tillväst genom kultur i samarbete med Jokowski Ab arrangerade ett seminarium runt dessa frågor den 10.4.2013 på Skafferiet@Ritz. Som moderator fungerade Wivan Nygård-Fagerudd, musikmagister, kulturredaktör och delegationsordförande för Svenska Kulturfonden.

Program:

9.00-9.30: Tre gånger Ritz-talks till morgonkaffet:
Johanna Stenback – Illustrationsprojektet BY
Elenor Nordström – UxU-festivalen
Erik Jonsson och Patrik Tornéus – Umeå Littfest

9.30-10.00: Inledning
Wivan Nygård-Fagerudd

10.00-11.45: Kvalitetssäkra ditt projekt
Lennart von Haffner, Kreativt Forum i Köpenhamn: Culture Score Card

11.45-12.45: Lunch

12.45-13.45: Paneldiskussion Kultur och näringsliv
Shauna Adams, Umeå 2014
Anna Isaksson, företagarna i Västerbotten
Lennart von Haffner, Kreativt Forum
Lars Rosenblad, Mantra Communications

13.45-14.45: Performancegruppen Oblivia
Marina Andersson-Rahikka

14.45-15.00: Kaffepaus

15.00-16.00: Den fria producentens framtid
Tomas Träskman, Arcada
Kira Sjöberg
Elenor Nordström, Kulturföreningen Humlan
Patrik Tornéus, Umeå Littfest
Annika Pråhl, Svenska Kulturfonden
Johanna Stenback, Jokowski

This entry was posted in tidigare_projekt. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Johanna Stenback